Mydliar interná abulancia

SRDCOVÁ ARYTMIA


scroll down

Zdravý Rytmus

V pokojnom stave má srdce pravidelný rytmus s pulzovou frekvenciou 60-80/minútu. Tento rytmus sa nazýva sínusový – pretože vzniká v takzvonom sínusovom bode v pravej predsieni srdca. Tento bod je vnútorným „pacemakerom“ srdca – elektrické impulzy sa šíria najprv zo sínusového bodu na predsiene a následne po miernom spomalení impulzu na komory.

Po prechode elektrického impulzu svalovinou srdca dôjde k jej stiahnutiu (kontrakcii).

Vďaka vzniku rytmických kontrakcií srdce pumpuje krv do krvného obehu. Frekvencia srdca

sa pri záťaži alebo pri strese (keď organizmus vyžaduje vyššie množstvo kyslíku) zvyšuje cestou neuroendokrinného systému.

Pri poruche srdového rytmu (arytmii) dochádza k poruche vzniku impulzov, alebo poruche ich prevodov na predsiene alebo komory.

Prejavy arytmie

Aj zdravé srdce môže vypadnúť na krátky okamžik z pravidelného rytmu. Takéto poruchy rytmu prebiehajú väčšinou bez povšimnutia, niekedy býva pocit vynechania pulzu, alebo pocit silnejšieho úderu srdca. Takéto pocity sa odborne popisujú ako palpitácia. Takéto ojedinelé výpadky rytmus sú väčšinou bezvýznamné.

Ak sa tieto palpitácie alebo nevysvetliteľne zvýšený pulzu vyskytujú častejšie, je nutné vyšetrenie lekárom. Pri pocitoch závrate, nevoľnosti, malátnosti ale pocitu tlaku na hrudníku je nutné vyšetrenie odborníkom. V prípade odpadávania, straty vedomia, silnej bolesti na hrudníku je nutné vyhľadať ihneď centrálnu pohotovosť. Tu odporúčame do budúcosti aj zhotovenie druhej kópie EKG pre následné vyšetrenie odborným lekárom v budúcnosti.

Ako sa zistí arytmia?

Pri podozrení na arytmiu srdca je nutné vyšetrenie lekárom – jeho súčasťou je hlavne presná anamnéza (teda priebeh) obtiaží, ako aj predchádzajúcich chorôb. Je dôležité presne popísať prejavy arytmie ako aj priebeh pred aj po udalosti. Pri vyšetrení lekár zmeria pulz a tlak krvi, zhotoví EKG (Elektokardiogram).

Na EKG sa zachytí krivka elektrickej aktivity srdca. Na základe vyhodnotenia EKG stanoví lekár frekvenciu, pravidelnosť úderov srdca. Pri nepravidelnom rytme umožní EKG stanoviť typ arytmie. Nakoľko záznam EKG zachycuje len 5-10 sekúnd je v prípade podozrenia na arytmiu nutné aj doplnenie viachodinového záznamu - takzvaný Holter EKG - často na 24-až 48 hodín.

Druhy arytmií

V prípade podozrenia na arytmiu je treba zistiť, či je porucha pri vzniku impulzov, alebo pri ich prechode srdcovým svalom.

Poruchy srdcového rytmu môžu vznikať v predsieniach aj komorách srdca. Niektoé drhy arytmií su životu nebezpečné a môžu viesť až k úmrtiu po niekoľkých minutách od ich začiatku.

Ako tachykardia sa označuje rýchle údery srdca, bradykardia označuje spomalené údery srdca.

Extrasystoly

jednotlivé extra údery srdca môžu mať pôvod v predsieňach, aj komorách

Predsieňový flater

rýchle kontrakcie predsiení (až 180/min) , pričom dochádza k prenosu každého druhého, tretieho až štrvrtého impulzu (a na základe toho môže byť celkovo zvýšený pulz)

Predsieňová fibrilácia

veľmi rýchle, nepravidelné kontrakcie predsiení (až do 220/min), pričom dochádza k variabilnému prenosu na komory. Prejavuje sa nepravidelným (často zrýchleným) pulzom. Predsieňová fibrilácia vedie k vzniku zrazenín (trombov) v ľavej presieni srdca (takzvanom ušku) ktoré môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu (porážku), zriedkavo aj náhlu brušnú príhodu (upchatie artérie ktorá zásobuje črevá), alebo akútnej nedokrvenosti nôh.

komorový flatter (komorová tachykardia

veľmi rýchle, rytmické kontrakcie komôr, často pociťovaná závrať, rýchly (a často slabý) pulz – jedná sa o núdzový stav, ktorý vyžaduje ihneď rýchly zásah lekára - často vedie k vzniku komorovej fibrilácie

Komorová fibrilácia

- veľmi rýchla, arytmická a choatická činnosť komôr, často bez hmatného pulzu. Jedná sa vždy o akútny stav s rizikom srdcovej smrti
často už do niekoľkých minút od jej začiatku!

Bradykardia

pomalé kontrakcie srdca, kedy je komorová frekvencia pod 50/minútu. Môže sa však vyskytovať aj u vytrvalostných športovcov .

Príčiny arytmie

Poruchy srdcového rytmu môžu byť vyvolané vonkajšími, aj vnútornými príčinami. Niekroré vnútorné príčiny sa môžu vyskytovať len dočasne , iné môžu natrvalo vyvolať poruchu rytmu (napríklad poruchy kardiovaskulárneho systému).

Vonkajšie príčiny

Stres, servozita, strach Kofeín (káva, energetické nápoje), alkohol, drogy (aj ľahké ako marihuana), rôzne jedy Efedrín – často súčasť „povzbudzujúcich“ liekov, napríklad proti chrípke Liečivá (antidepresíva, hormóny štítnej žlazy) Karotický sínusový reflex: úder alebo tlak na určité miesto hrdla môže spôsobiť spomalenie srdca prípadne až stratu vedomia

Prechodné vnútorné príčiny

Teplota, Infekt Poruchy vnútorného prostredia – nedostatok, či nadbytok draslíka

Dlhdobé vnútorné príčiny

Ischemická choroba srdca , stav po infartke Arteriálna Hypertenzia (vysoký krvný tlak) Ochorenie alebo zápal srdcového svalu (kardiomyopatie, myokarditídy) Vrodené vývojové choroby srdca, ochorenie chlopní Ochorenie prechodu impulzu srdcom (napríklad Wolff-Parkinson-White-Syndróm) Ochorenie štítnej žlazy (znížená, aj zvýšená funkcia)

Čo robiť ak máte arytmiu

Často môže pomôcť zmena životného štýlu – zníženie stresu a nervozity, zavedenie pravidelného oddychu, prípadne jogy, autogénneho tréningu, pravidelný šport a zdravá strava.

Zníženie príjmu kávy a alkoholu, vynechanie energetický nápojov. A vynechanie fajčenia.

Vyhľadať odborného lekára, ktorý odporučí ďalší postup diagnostiky arytmie a jej liečby.

Pri vyšetrení treba informovať lekára, ktoré všetky lieky - ale aj stravové doplnky – môžu obsahovať napríklad draslík (ktorého vysoká koncentrácia môže viesť k životu ohrozujúcej arytmie)

EKG holter

Čo je EKG Holter

EKG Holter je zariadenie, ktoré umožňuje viac hodinový záznam (až 24-48 hodinový) EKG.

Normálne EKG je veľmi dôležité na záchyt arytmie, ale často ju nezachytí, preto je potrebný dlhodobý záznam.

EKG Holter je malé zariadenie, často vo veľkosti malého mobilného telefónu, z ktorého vedú káble ktoré sú nalepené na tele pacienta. Toto zariadenie len zaznamenáva napätie a tým umožňije zaznamenať prechod impulzov srdcom, nijak neovplyvňuje pacienta ani jeho srdce.

Počas nosenia tohto záznamníka je vhodné na krátku dobu aj mierne zvýšiť telesnú aktivitu – často sa odporúča napríklad chôdza do schodov, prípadne bicyklovanie, aby sa mohli zachytiť prejavy arytmie pri záťaži.

Objednajte sa na EKG-HolterMydliar interná abulancia

Telefonická objednávka
+421 2 555 75 377


MUDr. Marek Mydliar
Kvačalova 26-28
821 08 Bratislava